Müşteri memnuniyetinin, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirebilmek ve temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla, ISO 9001, ISO 14001 ve EN 18001 standartları gereklerine uygun, yazılı bir “Entegre Yönetim Sistemi” oluşturmuş ve işletmektedir.

Şirketimiz; 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmeliklere uygun asgari şartları taşımaktadır.

çevre-kalite-isg-temizlik

Önem verdiğiniz için teşekkürler..
Er-Bul Grup