Yardımcı Personel Görevlendirme

Er-Bul Grup, insan kaynaklarının son derece dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu günümüz dünyasında firmaların ana faaliyetleri haricindeki görevlerde çalıştırdıkları kadroları profesyonel bir zihniyetle yönetmekte ve personel temini sağlayarak bordrolandırmaktadır.